Evacués

Oorlog-evacués

Aan het eind van de oorlog werden mensen uit de gebieden waar men hevige strijd verwachtte geëvacueerd. Veel mensen kwamen vanuit het zuiden naar o.a. Groningen.

In Groningen werden zij opgehaald en verspreid over de verschillende gemeentes.
O.a. Ten Poster Piet Wieringa reed met paard en wagen naar de Vismarkt in Stad om evacués op te halen.

uit brieven van de Gemeente Ten Boer

brief 27 maart 1945:
- J. du Pree adres G 31, huur fl. 98.16
   (Damsterdiep ZZ 9, later mogelijk op G32, nu Oldersumerweg 15) 
- P. Silvius adres G 86, huur fl. 58,17
   (Rijksweg 261 Winneweer)
- K. Bakker G 7 ?, huur fl. 86,64
   (onduidelijk B Kuiperweg 22, 25, 27 of 29)
- L.J. van Eenenaam adres G 261, huur fl. 13,00
   (Stadsweg 60, woonde daar als hoofdbewoner van 1 april 1944 tot 9 augustus 1945,
     kwam van en vertrok naar Elkerzee).

brief 31 mei 1945
Transport door D.Niehof (G277, Stadsweg 121, gesloopt):
- L. Spiegelberg, (van adres G168 Rijksweg 163) naar Groningen, Goeman Borgesiusstraat 11.
(Dit transport vond vermoedelijk plaats rond 1 oktober 1944).

() = toevoeging hvtp aan gegevens uit brief.


brief 19 juli 1945
Transport door R.Klei te Garmerwolde
- gezin wed. J. du Pree, in gem. Ten Boer sedert 12 april 1944, vervoer Ten Post naar Den Bommel ZH.

Jan du Pree

Op de begraafplaats werd het graf van ene Jan du Pree door de historische vereniging opgeknapt. De nauwelijks leesbare tekst werd op een aluminium bordje gezet. Men vroeg zich af wie deze "vreemdeling", geboren in den Bommel toch was en waarom hij in Ten Post was toen hij overleed.

Dat werd in 2019 ontdekt toen nabestaanden van Jan du Pree de begraafplaats bezochten en daar met mensen van de historische vereniging in gesprek raakten.
Zo kregen we een antwoord op onze vragen en de familie, die een foto bij zich hadden van de plek waar Jan du Pree in de oorlog als evacué gewoond had, konden wij vertellen waar die plek was.

De plek bleek Altemaheerd te zijn. De boerderij die sinds toen geheel vervangen is door nieuwbouw, toen Oldersumerweg 1, nu Oldersumerweg 15.

Op de foto van links naar rechts:
- Leen Klapmuts – kleinzoon van de heer Jan du Pree
- Jan Klapmuts – schoonzoon van de heer Jan du Pree
- Dina Klapmuts – kleindochter van de heer Jan du Pree
- Jan du Pree – evacué t/m 1945 bij familie Fokko Smit, 10-07-1884 - † 24-07-1945 te Ten Post
- vriendje van dochter Leentje du Pree – naam onbekend – gelijktijdig geëvacueerd met familie Du Pree naar Ten Post
- Leentje du Pree – dochter van de heer Jan du Pree en evacué t/m 1945
Op foto ontbrekende familieleden die ook geëvacueerd waren:
- Dina Timmer, vrouw van Jan du Pree en moeder van het gezin. Zij is 2 dagen na het overlijden van Jan met de rest van het gezin weer terug gegaan naar Goeree Overflakkee.
- De zonen Jan en Gerrit du Pree en hun zuster Arendje Neeltje du Pree (zij was doofstom).

Later bleek Jan du Pree en zijn gezin nog steeds bekend te zijn bij een van de oudere Ten Posters.