Meester Hendrik Veldman

B.H. Wiersema schreef ooit in de kerkbode:

          Hendrik Veldman is geboren op 3 april 1877 te Woltersum en is later getrouwd met Trijntje Dijkema, 9 maart 1907. Veldman volgde de bijzondere Normaallessen te Bedum en slaagde in 1903 voor onderwijzer. Hij werd direct als onderwijzer benoemd in 't Zandt en stond daar van 1 juni 1903-1 juli 1907. Hij behaalde de akte Bijbelse Geschiedenis in 1903 en in 1907 de akte voor Hoofdonderwijzer.
          In 1907 werd hij tot hoofd van de nieuwe school te Ten Post benoemd. In 1919 behaalde hij de akte Landbouwkunde en hij gaf later ook les in de landbouwvakken.  Hij gaf eveneens lessen voor voortgezet onderwijs, dit in de avonduren.
          Meester Veldman was hoofd der christelijke school van 1 juli 1907 tot 1 juli 1940.
In de schoolgangen werden voor de oorlog schietoefeningen gehouden van de Burgerwacht. Meester Veldman had als commandant de leiding. Lange tijd was hij leider van de Knapenvereniging. Hij woonde met zijn gezin in de woning naast de school en na zijn pensioen in een nieuwe woning aan "'t Streekje", Rijksweg.