Nanninga

De familie Nanninga is van groot belang geweest voor de groei van het dorp Winneweer. Zij waren jarenlang de eigenaar van Houthandel Nanninga (zie onder Bedrijven).

We zijn nog op zoek naar meer informatie over deze familie, voorlopig weten we alleen iets over hun leven in Haren, waar ze kennelijk naar toe trokken toen het bedrijf in Winneweer tot grote bloei gekomen was.

Maar eerst wat we in WieWasWie gevonden hebben:

Cornelis Derks Nanninga was houtkooper in Uithuizen.

Zijn zoon Derk Nanninga (1825-1904) werd houthandelaar / houtzaagmolenaar.

8 juli 1878 werd D. Nanninga, Houtzaagmolenaar te Winneweer, gekozen tot lid van de raad van de gemeente Ten Boer (Algemeen Handelsblad 11-07-1878)

Hij overleed te Loppersum, mogelijk in de woning Rijksweg 277 Winneweer.
Dit stukje Winneweer (Muda) was toen nog gemeente Loppersum.

In de beschrijving van het Rijksmonument Rijksweg 277 Winneweer staat dat D. Nanninga deze villa voor een van zijn 2 zonen liet bouwen in 1893 en dat hij toen zelf er tegenover in de woning Stadsweg 86 woonde.

Maar Derk had 3 zonen en 3 dochters. Zijn zonen hadden alle als beroep houthandelaar. Dat waren:
1. Menno Michiel Nanninga
2. Cornelis Nanninga
3. Hendrik Geuchien Nanninga, de persoon waarover geschreven wordt in het krantenartikel hieronder.

Menno woonde met zijn vrouw Jansje Swaagman Cremer in de jaren 1925-1930 in de woning Stadsweg 114.

Menno had 2 zonen, Dirk (geboren te Middelstum) en Johannes (geboren te Winneweer).
Cornelis had 3 zonen en 1 dochter, Dirk, Roedolf, Anna Jantina en Jan Roelof (allen geboren te Winneweer)
Hendrik Geuchien had 3 dochters, Geurdina Alberta, Antonia Lucretia en Johanna Aleida (allen geboren te Stedum)

Derk's kleindochter Johanna Aleida trouwde met Leopold Benoit de Laitte die houthandelaar als beroep had. Johanna en Leopold woonden tot 1979 in de woning Stadsweg 168 te Winneweer, de eerste woning van Winneweer na het café/rechthuis.
Welke andere kleinkinderen "in de zaak" zaten moeten we uitzoeken.

Uit een artikel in het Harener Weekblad, februari 2018:
(in dit artikel is sprake van G.H. Nanninga. Blijkens gegevens burgerlijke stand moet dit H.G. Nanninga zijn)

Het landgoed 'Vijverberg' de werd in 1999 alzo benoemd door de (sinds 1991) huidige eigenaar bewoner en zakenman Jan de Boer. Het landgoed omvat inmiddels een oppervlakte van 9 ha en strekt zich met bos en vijver uit tot de Lutsborgweg. Vanaf de noordkant treffen we onder andere het inmiddels bij het huidige landgoed behorende en meest- en langst bekende 'Huize Voorveld' aan. Daar in 1916 neergezet in opdracht van de heer G.H. Nanninga (houthandelaar te Winneweer) op de plek waar voordien het Pension Pietersen heeft gestaan.
De heer Nanninga was samen met drie broers eigenaar van de houthandel in Winneweer. Ze beschikten over een familiewapen dat in de familie is gebleven en er wonen nog steeds nazaten in Haren.

G.H. Nanninga had uit een faillissement een groter deel van landgoed Voorveld ontvangen doch verkocht aan de zuidkant in 1925 een deel aan Theodorus Niemeyer die daar de prachtige villa 'Nijenstede' (nu de 'Vijverberg') liet bouwen. Vervolgens droeg Nanninga huize Voorveld over aan de tabakshandelaar Lieftinck en liet voor zichzelf tegenover de Viaductweg in 1935 een nieuwe villa bouwen met de naam 'Houtrust' (in 1950 omgedoopt tot 'De Dobbe').
Bij gelegenheid van de 100e verjaardag van hun dochter Johanna Aleida, die gehuwd was met de uit Parijs afkomstige Leopold Benoit de Laitte, heb ik haar mogen interviewen. Zij woonde toen alleen in een historisch Voorveld pand aan de Boerlaan, daarvoor had ze met haar man bij de zaak in Winneweer gewoond. Ze vertelde me onder andere dat ze vroeger dagelijks met de paardentram van Harenermolen naar Groningen op school ging, eerst vanuit Voorveld en later van Houtrust. Later woonde ze in De Dilgt alwaar ze op 105-jarige leeftijd is overleden, waarmee de Nanninga-dynasty in Haren feitelijk teneinde liep.