De familie Wijchgel van Lellens

Toen Hermanna van Gesseler in 1783 weduwe was geworden door het overlijden van haar man, Lucas Hamminck, heer van Lellens, kreeg zij het vruchtgebruik van de borg Lellens.
In 1787 hertrouwde zij met Hendrik Louis Wijchgel die afkomstig was van de borg Schattersum te Schildwolde en door zijn huwelijk heer van Lellens werd. Na het overlijden van Hermanna in 1798 kocht hij de borg van de erfgenamen.

Hendrik Louis Wijchgel studeerde aan de Universiteit te Groningen van 1774 tot 1780 en werd doctor in de rechten. Hij leefde van zijn bezit en had daarnaast diverse bestuurlijke functies, zoals plaatsvervangend vrederechter van Loppersum en lid van het gemeentebestuur van Ten Boer.

Het gezin Wijchgel van Lellens woonde tijdens de zomermaanden op de borg. In de winter verbleven ze in de stad. In 1795 had Hendrik Louis een prachtig huis aan de Vismarkt hoek Pelsterstraat, het zogenaamde 'Bontehuis', gekocht (in 1856 afgebroken).

In 1796 schilderde Gerardus De San een familieportret.
Op het portret zijn Hendrik Louis en Hermanna met hun twee dochters afgebeeld.
De jongste dochter heeft een boekje in de hand en daarin staat:
Hendrik Louis Wychgel van Lellens gebr den 1sten sept: 1757 gehuwt den 12 febr 1787 met Hermanna van Gesseler gebr den 1sten meert 1757 Hun kinderen zijn Enna Hillegonda gebr den 23 febr 1790 en Hillegonda Louisa gebr den 6 may 1791.


Na de dood van Hendrik Louis Wijchgel in 1830 kwam de borg bij akte van scheiding in 1839 toe aan zijn oudste dochter Enna Hillegonda.
In 1858 verkocht Enna de borg Lellens en alles wat daar bij hoorde aan haar neef Adriaan Pieter Paets Wijchgel van Schildwolde en diens echtgenote Geertruida Wubbes Wildervanck.

Adriaan was het zesde kind van Lodewijk Hendrik Wijchgel van Schildwolde en Hillegonda Louise Wijchgel van Lellens. Adriaan's moeder was de zuster van Enna Hillegonda. Hoe nauw de familierelatie tussen Adriaan's vader en de vader zijn moeder was moeten we nog eens uitzoeken.

Sans Souci
Het buitenverblijf ‘Sans Souci' (zonder zorgen) werd al in 1820 gebouwd door Lodewijk Hendrik Wijchgel van Schildwolde en bevond zich aan de zuidzijde van het Schildmeer. Het was bereikbaar via de Meenteweg en een pad langs het Schildmeer. De familie gebruikte het huis tijdens vis- en jachtpartijen op bijvoorbeeld wilde eenden.
Na het overlijden van de laatste Wijchgel van Schildwolde in 1877 is het Herenhuis verkocht. Het ging dienst doen als herberg. In de zomermaanden trok het veel watersporters en ’s winters diende het als zogenaamde ‘ijsherberg', zoals het pand ook bekend stond. Wie als eerste over het Schildmeer durfde te schaatsen, verdiende een smakelijke metworst en een eervolle vermelding op een balk in de herberg.

Adriaan woonde met zijn gezin tot zijn dood in 1869 op de borg te Lellens.
Zijn zoon Lodewijk Hendrik Wijchgel erfde de borg en hij verkocht de borg op 19 december 1896 per openbare verkoping.

Een latere nazaat kwam ooit terug naar Lellens om het rouwbord van de familie dat in de kerk van Lellens hing op te eisen. Dat bord werd iets te gemakkelijk aan hem overgedragen ... Nu hangt er een foto van het bord in de kerk.