Hendrik Bolhuis

Hendrik Bolhuis was kok op de Titanic. Hij is omgekomen toen het schip op 14 april 1912 is vergaan. Hij was geboren op 26 december 1884 te Wittewierum. Zijn ouders zijn in 1888 verhuisd naar de stad Groningen.
Hij was één van de drie Nederlanders die zijn omgekomen bij deze scheepsramp.

tekst overlijdensadvertentie:

                                               Heden den 22en Juli ontvingen wij
                                            het treurig bericht uit Monte Carlo,
                                            dat onze geliefde Broeder
                                                               HENDRIK,
                                            in den ouderdom van 27 jaar, bij
                                            het vergaan van de "Titanic" den
                                            14en April op zoo jammerlijke wijze
                                            het leven verloor.
                                               Groningen, Steentilstraat 34
                                                        K. BOLHUIS

                                                        H. BOLHUIS-OOSTINDIËR.

Enige jaren geleden was er in het scheepvaartmuseum een tentoonstelling. Er was veel te lezen over Hendrik, en er waren foto's en persoonlijke bezittingen. De hutkoffer die op de kade van Southampton was achtergebleven (en dus niet verloren ging bij de scheepsramp) was er te zien.

Hennie Bolhuis groeide op in Groningen. Na het overlijden van zijn ouders in 1910 trok hij de wijde wereld in. Hij werkte in hotels in Monte Carlo, Parijs en Oostende. Mooie Hennie, zoals zijn bijnaam luidde, trad in 1911 als kok in dienst van de White Star Line, aan boord van de RMS Olympic. In 1912 werd hij kok van het à la carte restaurant van de Titanic.
Zijn lichaam werd - zo het al werd geborgen - nooit geïdentificeerd. Hennies broer Klaas vernam het nieuws van de dood van zijn broer pas in de zomer van 1912.