Jan Zijl

Hoofdmeester aan de Openbare Lagere School Ten Post van 1932 tot 1952.

B.H. Wiersema schreef ooit in de kerkbode:

          Jan Zijl beschouwde het als een grote eer reeds bij zijn leven in een straatnaam geëerd te worden.
Jan Zijl, geboren op 20 juli 1906 te Harkstede, wordt per 1 maart 1933 benoemd tot hoofd der openbare lagere school te Ten Post. Per 1 juli 1952 werd hij benoemd in gelijke funktie in Den Haag. Jan Zijl kreeg bekendheid door het schrijven van veel toneelstukken. Het gezin woonde aan de B. Kuiperweg, naast meester Kuiper.


In "Toal en Taiken 13e jaargang nummer 2 1995" stond het onderstaande artikel:

Jan Zijl overleden

Op achtentachtigjarige leeftijd is op 1 feberwoari 1995 schoulmeester en schriever van Grunneger volkstoneel Jan Zijl in Rijswijk overleden. Mit dizze Grunneger streektoalschriever is weer n mens oet tied kommen dij zuk zien leven laank inzet het veur t behold en t verspraaiden van streektoal.
Jan Zijl, geboren in 1906 in t Lagelaand, n streek onder Hellum-Ten Post op t Hogelaand. As zeum in t sniedersgezin Ziel het hai zien schoultied in Haarkstee woond en gong doarnoa noar de Normaalschoul op t Hoogezand. In Veendam hoalde hai zien meestersaktes en wer hoofdmeester aan d'openboare schoul in Ten Post.
Al op jonge leeftied en in verschaaiden ploatsen van ons toalgebied muik hai kennis mit de sproak van t volk. Zien drang om te schrieven kwam den ook op jonge leeftied. Tussen 1935 en 1952 schreef hai de mainste en zien mooiste stukken en der is hoast gain toneelverainen in de pervinsie dij nait perbaaierd het de inhold van ain van zien bliedspullen over t voutlicht te brengen. Bliedspullen, want Jan was n schriever dij t leven van de mensen om zuk tou van zunnege kaant bekeek. Zien bekendste stukken: 'Diekman wait t allain' of 'As zub deurkomt' binnen in hail wat zoaltjes speuld. 'Laifde en Zuudloardermaart' wer deur toneelverainen Vesta in Ten Post meer as 60 keer opvoerd. 'Koren is onderdak'was te heuren bie Regionoale Omroup Noord.
Zien biezundere verbondenhaid mit Ten Post het hai oetdrokt in n specioal veur dit dörp schreven laid. t Grunneger Genootschop het in heur archief n deur hom in Grunneger streektoal en op meziek van Martha Widdering schreven revu: 'Gain kroezen boven ogen'. Dizze revu is in 1987 nog opvoerd deur toneelverainen Vesta oet Ten Post.
Noast schriever was Jan Zijl in zien tied ook nog op aander wieze n actieve ambassadeur veur Grunneger toal en kultuur as hai optrad mit aigen gedichten en verhoalen op oavonds van de Bond van Stoatspesioneren en t Volksonderwies.
Vanaf 1952, noa zien benuimen as hoofdmeester in Den Hoag, het hai nog verschaaiden joaren Grunneger oavonds bie Grunneger Verainens opluusterd mit zien veurdrachten.
Zien waark in Den Hoag haar hai mit te danken aan zien veuroetstrevende opvattens. Want ook in d'onderwieswereld ston Jan open veur nije ideeën en hai was ain van d'eerste onderwiezers dij t 'Daltonsysteem' in zien lessen toupaasde.