Gereformeerde vrouwenvereniging "Dient de Heere"

Bericht uit: Gereformeerde Kerkbode g r o n i n g e n - f r y s l â n - d r e n t h e, nr 24 - 05 december 2015
Feest in Ten Post
De vrouwenvereniging 'Dient de Heere' hoopt in januari 80 jaar te bestaan. Wij willen dit vieren op D.V. zaterdag 23 januari in de kerk van Ten Post. Alle oud-leden zijn van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. Vanaf 3 uur staat er koffie, thee, en fris met wat lekkers voor u klaar. We sluiten af met een koud buffet, waarmee het feest om ongeveer 7 uur is afgelopen. We willen graag weten hoeveel mensen er komen. Wilt u zich daarom voor 5 januari opgeven bij bij Janny Blaauw, pjblaauw@hetnet.nl. Vermeld u dan ook met hoeveel personen u komt. Graag tot ziens!

De Gereformeerde vrouwenvereniging in Ten Post is dus in januari 1936 opgericht.