Vrouwenvereniging "Dient den Heere" te Ten Post

een krantenknipsel uit een krant van 13 september 1986:

Bericht van de vrouwenvereniging "Dient den Heere"te Ten Post.
Onze eerste vergadering is al weer achter de rug. Het was fijn om weer te beginnen.
Mevr. Zijlema in Haren, 'k moet er nog wel even aan wennen dat u niet meer op uw "plaatsje"zit. Eigenlijk ook geen wonder. na meer dan 40 jaren lid (en wat voor één!) geweest te zijn van onze vereniging. Daarom kon ik het niet over mijn hart halen een streep door uw naam te zetten, maar heb er in dit geval maar een "zonnetje" voor getekend. Het gaat u goed!
Op 16 september a.s. gaan we naar de "kring" in Westeremden. Daar ik zowel de spreekster als haar onderwerp boeiend vind, kan ik u een mooie avond verzekeren.
We vertrekken om plm. tien voor zeven vanaf Woldhuis.
Hartelijk gegroet!
                                                                                                                             De secretaresse.