Familie Rengers
Stamvader
Thitmarus Renghes (1310 - ????) x Menolda van Menolda tot Hellum (1305 of 1315 - ????)
- burgemeester van Groningen
- zoon: Johan

2e generatie
Johan Rengers (1337-1413) x Ompta van Omptada (1341 - ????) van 't Zandt
- burgemeester van Groningen in 1397—  1399—1400 en 1413
- hoofd der Groninger Vetkoopers
- doodgeslagen toen Coppen Jarges in 1413 het raadhuis  overweldigde
- kinderen: Ditmar, Lyze

3e generatie
 Ditmar Rengers (1365- 1449 of 1460) x Hisse Ackinga, dochter van Ebbe Ackinga tot Oldenhuis, bij Ten Post
heer van Oldenhuis en Ten Post
- burgemeester van Groningen in 1420
- tekende in 1422 met andere edelen het vredesverdrag met Secco Sjaardema en de Schieringers.
- zonen: Johan, Focke,  Egbert

4e generatie
Johan Rengers tot Scharmer en Dijksterhuis x ???
burgemeester van Groningen 1458—1459— 1474

Egbert Rengers (1440-1501) x Bouwe van Tuwinga
heer van Tuwinga, Oldenhuis en Ten Post
- zonen: Ditmar, Johan

5e generatie
Ditmar, werd in den geestelijken stand opgenomen en overleed als Abt van het klooster te Rottum

Johan Rengers van Ten Post (1470-1539) x Jutte (Judith) Te Water, erfdochter van de Arentshorst
heer van Tuwinga, Oldenhuis en Ten Post
- heer van Garrelsweer, Siddeburen, Hellum, Schildwolde en Slochteren
- hoofdeling van Schermer
- vriend van Graaf Edzard
- kinderen: Edzard, Johan, Ditmaer, Bywe

6e generatie
Edzard Rengers (1498-1580) x Fouwel van Holdinga van Anjum.
heer van Tuwinga, Oldenhuis en Ten Post
- kinderen: Wilco, Johan, Gratiana Gratia, Judith, Tjeert en Elizabeth (Tjeert en Wilco waren actief bij Beeldenstorm)

7e generatie
Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) x Boukje Jensema
heer van Ten Post, Tuwinga en Oldenhuis,
- hoofdeling te Ten Post, Garrelsweer, 't Zandt en Leermens
- kroniekschrijver en staatsman
- kinderen: Frederica, Edzard, Johan Rempt, Fouwel

8e generatie
Edzard Rengers (1578-1652) x Bouwina Clant (1586-1652)
heer van Tuwinga en Oldenhuis, Hoveling van Ten Post, Garrelsweer, Usquart en Adorp
- kinderen: Egbert, Johan, Johan

9e generatie
Egbert Rengers (1616-1663) x Wilhelmina Polman Vrouwe van Nienhof
heer van Tuwinga en Oldenhuis
- kinderen: Gozina, Edzard, Bauwina, Titia

10e generatie
Edzard Rengers (1658-1694) x Catharina van der Noot ()
heer van Tuwinga en Oldenhuis
- heer van Farmsum, Baukema, Weiwerd, Oterdum en Meedhuizen
- in 1693 kochten Edzard en Catharina de borg, met alle heerlijke rechten, te Farmsum.
- zonen: Egbert, Edzard (overleed ongehuwd)

11e generatie
Egbert Rengers (Groningen 1687- Groningen 1745) x Titia Barbara Juckema van Burmania
heer van Tuwinga en Oldenhuis
- heer van Farmsum
- bewindhebber Voc
- gecommitteerde Raad der Ommelanden
- curator der Groninger Academie
- hertrouwde in 1720 met Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh (1704 - 1785).
- in 1729 werd een gedenksteen geplaatst op de sluis van Oterdum.    Egbert was toen Schepper van het Oterdummer Zijlvest. In zijn        titel wordt "Ten Post" genoemd, maar niet als "Heer van ...".- in 1737 kocht Egbert de collatie- en Eesterrechten van de van Ewsums van Tammingahuizen en    werd daardoor "heer van Tammingahuizen en Ten Post"
- zoon bij eerste vrouw: Sjuck Gerrold
- kinderen bij tweede vrouw: Allegonda Maria, Edzard Lamoraal, Catherina, Lammert Schotto

12e generatie

Sjuck Gerrolt, Baron Rengers
Odilia Amalia van Welderen
Sjuck Gerrold (Lange Sjuck) Juckema van Burmania, Baron Rengers
(1713-1784) x Odilia Amalia van Welderen (1723 - 1788)
- heer van de Cammingaborg en Oosterbroek Grietman van Franekeradeel en dijkgraaf van Wymbritseradeel
- had zitting in de Raad van State
kinderen: Egbert Sjuck GerroldDuco Gerrold

Lammert Schotto Rengers (Groningen 1726- Groningen 1779) x Ambrosia Elizabeth Bentinck
- heer van Tuwinga, Oldenhuis, Tammingahuizen en Ten Post
- heer van Farmsum, Siddeburen


Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, Vrouwe van Farmsum en Ten Post (van 1779 tot 1785)
Na de dood van Lammert Schotto Rengers in 1779 werd zijn moeder Vrouwe van Farmsum en Ten Post. Die bij testament regelde dat haar kleindochter Jeanette Gabriëlle van Lintelo van de Marsch en haar man  (en neef) Duco Gerrold Baron Rengers vrouwe en heer van Farmsum en Ten Post werden.

13e generatie
Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Baron Rengers (1745-1806)
- heer van de Cammingaborg, grietman van Wymbritseradeel

Duco Gerrold Baron Rengers (1750-1810) x Jeanette Gabriëlle van Lintelo van de Marsch
- heer van Tuwinga, Oldenhuis, Tammingahuizen en Ten Post(van 1785 tot 1978)
- heer van Farmsum
- kinderen: Egbert, Odilia Amalia, Edzard Lamoraal, Odilia Amalia, Catherina, Genevièva Maria

Odilia Amalia Rengers
14e generatie
Odilia Amalia Rengers (1779-1805) x Wiardus Jonkheer Hora SiccamaIn 1798 ten tijde van de Bataafse Republiek vervielen in Nederland de heerlijke rechten. Er is dan geen sprake meer van een "Heer van Ten Post".

N.B.

De familie Rengers was niet altijd "heer van Ten Post".  Het is niet bekend wanneer en hoe zij de heerlijke rechten voor Ten Post verloren, maar in 1628 of eerder berusten die bij de van Ewsums van Tammingahuizen. In 1737 werden de rechten "teruggekocht" van de nakomelingen van de van Ewsums. Er is dus een onderbreking van meer dan 100 jaar geweest. In die periode bleef de familie Rengers wel "heer van Tuwinga en Oldenhuis".