Abt Menko

1213
Menko geboren

1230
Menko treedt in het klooster

1232
Menko wordt tot subdiaken gewijd

1234
Menko wordt tot diaken gewijd

1236
Menko wordt priester gewijd

1243
Broeder Menko, die toen prior van het klooster was, werd unaniem als opvolger gekozen.