Familie Rengers
Thitmarus Renghes x ??? Menolda van Helium (14e eeuw)
burgemeester van Groningen
 |
 Johan Rengers (1370-1413) x ??? Ompteda van 't Zandt, burgemeester van Groningen in 1397—  1399—1400 en 1413,  hoofd der Groninger Vetkoopers, doodgeslagen toen Coppen Jarges in 1413     het raadhuis  overweldigde.
  |
  Ditmar Rengers (????-1460) x Hisse Ackinga, dochter van Ebbe Ackinga tot Oldenhuis, bij Ten Post
  heer van Oldenhuis en Ten Post, burgemeester van Groningen in 1420, tekende in 1422 met             andere edelen het vredesverdrag met Secco Sjaardema en de Schieringers.
   |   |
   |   Johan Rengers tot Scharmer en Dijksterhuis x ???
   |   burgemeester van Groningen 1458—1459— 1474
   |
   Egbert Rengers (1440-1501) x Bouwe van Tuwinga
   heer van Oldenhuis, Ten Post en Tuwinga
    |    |
    |   Ditmar, werd in den geestelijken stand opgenomen en overleed als Abt van het klooster te Rottum
    |
    Johan Rengers van Ten Post (1470-1539) x Jutte Ten Water, erfdochter van de Arentshorst
    heer van Oldenhuis, Ten Post, Tuwinga, Garrelsweer, Siddeburen, Hellum, Schildwolde
    en Slochteren, hoofdeling van Schermer
     |   |
     |   Sweder Rengers (1500-1558) x Renek Fraylema
     |   heer van Oldenhuis
     |    |
     |    Judith Rengers (1540-1618) x Gerard van Warmelo (Heer van Westerveld, hoofdeling van
     |     Woltersum)
     |     |
     |     Ahasvera (Swedertje) van Warmelo (1590-????)
     |       etc.
     |
     Edzard Rengers (1498-1580) x Fouwel van Holdinga van Anjum.
     heer van Oldenhuis, Tuwinga en Ten Post
      |
      Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) x Boukje Jensema
      heer van Ten Post, Tuwinga en Oldenhuis, kroniekschrijver en staatsman
      hoofdeling te Ten Post, Garrelsweer, 't Zandt en Leermens
       |
       Edzard Rengers (1578-1652) x Bouwina Clant (1586-1652)
       heer van Oldenhuis, Ten Post, Tuwinga, Garrelsweer, Usquart en Adorp
        |
        Egbert Rengers (1616-1663) x Wilhelmina Polman Vrouwe van Nienhof
        heer van Oldenhuis en Tuwinga
         |
         Edzard Rengers (1658-1694) x Catharina van der Noot (1687-1745)
         heer van Oldenhuis, Tuwinga, Farmsum, Baukema, Weiwerd, Oterdum en Meedhuizen
         In 1693 kochten Edzard en Catharina de borg, met alle heerlijke rechten, te Farmsum.
          |
          Egbert Rengers (Groningen 1687- Groningen 1745) x Titia Barbara Juckema van Burmania
          jonker, heer van Oldenhuis, Tuwinga en Farmsum, bewindhebber Voc, gecommitteerde
          Raad der Ommelanden, curator der Groninger Academie.
          Hertrouwde in 1720 met Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh (zie onder).

       
          In 1729 werd een gedenksteen geplaatst op de sluis van
          Oterdum. Egbert was toen Schepper van het Oterdummer
          Zijlvest. In zijn titel wordt "Ten Post" genoemd, maar niet als
          "Heer van ...".
       
          In 1737 kocht Egbert de collatie- en Eesterrechten van
          (oorspronkelijk) de van Ewsums van Tammingahuizen en
          werd daardoor "heer van Tammingahuizen en heer van                      Ten Post"
           |
           Sjuck Gerrolt (Lange Sjuck) Juckema van Burmania
           Baron Rengers (1713-1784) x Odilia Amalia van Welderen
           heer van de Cammingaborg en Oosterbroek Grietman van Franekeradeel en Wymbritseradeel
            |   |
            |   Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Baron Rengers (1745-1806)
            |   heer van de Cammingaborg, grietman van Wymbritseradeel
            |
            Duco Gerrold Baron Rengers (1750-1810) x Jeanette Gabriëlle van Lintelo van de Marsch
            heer van Farmsum en Ten Post
             |
             Odilia Amalia Rengers (1779-1805) x Wiard Jonkheer Hora Siccama
             vrouwe van Farmsum, Ten Post en Oosterbroek
              |   |
              |   Duco Gerrold Rengers Jonkheer Hora Siccama (1799-1854) x Anna Helena Catharina
              |   Dorothea van Haersolte
              |    |
              |    Willem Adolf Werner Rengers Jonkheer Hora Siccama (1849-1907) x Alida Maria Cornelia
              |    Verkuyl
              |     |
              |     Duco Gerold Rengers Jonkheer Hora Siccama (1876-1962) x Maria Dora Elfriede Nielbock
              |      |
              |      Wiard Jacob Hendrik Rengers Jonkheer Hora Siccama (1916-1945), ongehuwd
              |
              Johan Rengers Jonkheer Hora Siccama (1801-1891), ongehuwd

Tweede huwelijk Egbert Rengers (Groningen 1687- Groningen 1745) x Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   Alegonda Maria Rengers (Groningen 1721- Middelstum 1798) x Edzardt Jacob Lewe
|   |   |   |   |   van Middelstum 1720-1753 (5 kinderen Lewe te Middelstum)
|   |   |   |   |
|   |   |   |  Edzardt Lamoraal Rengers (Groningen 1722-????)
|   |   |   |
|   |   |   Catharina Rengers (Groningen 1723- Groningen 1765) x Jan van Lintelo (4 kinderen van Lintelo)
|   |   |
|   |   Lammert Rengers (Groningen 1724-< 1726)
|   |
|   Lammert Schotto Rengers (Groningen 1726- Groningen 1779) x Ambrosia Elizabeth Bentinck
|   jonker, heer van Farmsum
|
Egbert Rengers (Groningen 1730-????)

N.B.

1. De familie Rengers was niet altijd "heer van Ten Post".  Het is niet bekend wanneer en hoe zij de heerlijke rechten voor Ten Post verloren, maar in 1628 of eerder al berusten die bij de van Ewsums van Tammingahuizen. In 1737 werden de rechten "teruggekocht" van de nakomelingen van de van Ewsums. Er is dus een onderbreking van meer dan 100 jaar geweest. In die periode bleef de familie Rengers wel "heer van Tuwinga en Oldenhuis".

2. Na de dood van Lammert Schotto Rengers in 1779 werd zijn moeder Vrouwe van Farmsum en Ten Post. Die bij testament regelde dat haar kleindochter Jeanette Gabriëlle van Lintelo van de Marsch en haar man  (en neef) Duco Gerrold Baron Rengers vrouwe en heer van Farmsum en Ten Post werden.

3. In 1798 ten tijde van de Bataafse Republiek vervielen in Nederland de heerlijke rechten. Er is dan geen sprake meer van een "Heer van Ten Post".