Korfbalvereniging De Postiljons

Korfbalvereniging De Postiljons

In 1960 was er geen Sportvereniging in Ten Post en geen gymzaal. Voor een gymnastiekclub moest je naar Ten Boer en voor een voetbalclub was er gelegenheid in Ten Boer of in Stedum. Vanuit de provinciale Chr. Korfbalbond werd propaganda gemaakt om in Ten Post een Korfbalclub op te richten. In Appingedam, Garrelsweer, Loppersum, Winsum en Bedum waren er al clubs actief.

Het was voor ons als jongeren nog een hele toer om dit te realiseren. Gesprekken met de plaatselijke raadsleden van de gemeente Ten Boer en de vereniging van Dorpsbelangen Ten Post e.o. waren nodig om dit voor elkaar te krijgen. De heer P.G. Zijlema, raadslid van de A.R.P., de heer Van der Leest, raadslid van de Partij van de Arbeid en kapper H. Heersema van de vereniging van Dorpsbelangen, wilden ons wel helpen om dit bij de Gemeente in orde te brengen. Na overleg met de burgemeester van de gemeente Ten Boer konden we de gymzaal een jaar gratis voor de trainingen gebruiken. Daarna konden we de zaal voor een klein bedrag per jaar huren.

In 1961 werd de Korfbalvereniging opgericht onder de naam “CKV de Postiljons”. Voor de competitie waren we vanzelfsprekend op zaterdagmiddag aangewezen. En om de ouders mee te krijgen werd het dus een Christelijke Vereniging die aangesloten was bij de Christelijke Korfbalbond.

Er moest veel geïmproviseerd worden. Wedstrijdtrainingen met een team van 4 meisjes en 4 jongens werden in de gymzaal in Ten Boer gehouden onder leiding van twee vrijwilligsters uit Appingedam en later door een professionele trainer, de heer Fernhout uit Bedum. Hij leerde ons heel nadrukkelijk dat dit edele spel voor meisjes en jongens er niet om ging: (ik wil de bal hebben).
Foto in de gymzaal Ten Boer 1962
Onderste rij: Jan Oosterhuis, Jan Dijkema, Pieke Dijkman trainster, Gerard Zijlema, Lineke Dijkstra trainster, Sientje Compaan? Jacob Werkman. Bovenste rij: Grietinus Werkman, Herman Woltjer, Berend Wiersema, Sies Woltjer? Ria Werkman, Lies Oosterhuis, Harry de Groot, Janny Arkema, Hans Werkman, Lammie de Vries, Abel Werkman, Anneke Bolhuis.

Voor het spelen met een 12-tal en veldwedstrijden, konden we gebruik maken van een schapenwei van de heer P. Steenbergen in Ten Post. De kleedkamer was een geleende bouwkeet. Wel moest op zaterdagmorgen eerst de schapenmest van het veld worden verwijderd en met speciale linten werden de speelvakken gemaakt. In 1962 of 1963 werd dit schapenweitje een echt sportveld en de bouwkeet omgetoverd in echt kleedhok, voor jongens en meisjes gescheiden.
De clubkleuren van De Postiljons waren rood/wit. Een rood shirt en witte sportbroek/rok. En zo kon er gespeeld worden in de zomer- en wintercompetitie. De wintercompetitie werd vaak gespeeld in het dorp Kantens. Dit was weer een hele organisatie, er werd bijna iedere week een grote luxe auto bij garage Vos of bij smederij Woldhuis gehuurd. Met 4 jongens en 4 meisjes werden deze wedstrijden gespeeld. We hadden groot plezier en op de terugreis soms nog even een borreltje drinken in Middelstum.


Naar een regio toernooi in Birdaard 1964
v.l.n.r. Onderste rij, Janny Kuizinga, Ankie Werkman. 2 e rij, Hennie Werkman, Janny Zijlema, Tjaaktje Zijlema, Sientje Compaan? Herman Woltjer, 3 e rij, Sies Woltjer, Dick de Groot, Anno Bolhuis, Jacob Werkman, Hans Werkman.


Er werd meegedaan aan toernooien in de Regio of op het Landelijke Korfbaltoernooi op de 2e Pinksterdag in Utrecht. Deze veldwedstrijden werden met een team van 6 meisjes en 6 jongens gespeeld. Voor de reis naar Utrecht werd een DAM bus met een chauffeur gehuurd. ’s Morgens om 6 uur op pad en ’s avonds om 12 uur weer thuis. Het laat zich raden, heel mooie relaties en huwelijken zijn hierdoor ontstaan.

Er is veel creativiteit in de 60er jaren van de vorige eeuw ontstaan in het dorp Ten Post e.o. waar veel jonge mensen aan hebben meegewerkt.
Doordat veel van deze jongeren voor studie en/of werk naar elders het dorp uittrokken, is de korfbalvereniging De Postiljons na ruim tien actieve jaren in het begin van de 70er jaren gestopt met haar bestaan.

Anno Bolhuis, 2021

De hele vereniging naar Utrecht op een 2e Pinksterdag 1965Trots op de mooie vlag van CKV De Postiljons in Ten Post, wedstrijden in Loppersum 1964
v.l.n.r. Gerard Zijlema, Henk Woltjer en Hans Werkman