Familie Bakker-Poort

Op de zogenaamde Armenlap op de begraafplaats Wittewierum liggen in rij M 6 personen van een gezin begraven.

M3 Lammechien Bakker
M4 Harm Bakker
M5 Berendina Bakker

M7 Grietje Bakker
M8 Derktje Bakker
M9 Trijntje Poort, weduwe van Harm Bakker

De eerste, Lammechien, werd begraven in 1936. De laatste, Trijntje Poort, werd begraven in 1967. Vijfig jaar later (februari 2017) lagen er bloemen op de armenlap afkomstig van de crematie van Kornelis Bakker.
Een jaar later kwam het foto-album van Trijntje Poort in het bezit van de historische vereniging. Een deel van de foto's daarin staat nu op de Beeldbank Groningen

Welk verhaal schuilt hier achter?

Harm Bakker links met pijp
Harm Bakker, boerenknecht.
- geboren in Appingedam rond 1881, zoon van Berend Bakker, daglooner en Grietje Laning
- overleden op 1 september 1939 te Groningen, begraven te Wittewierum, armenlap M4
- trouwde op 17 maart 1906 te Loppersum met:

Zaagmolen Nooitgedacht met rechtsachter het huisje
 Rijksweg 231 waar  de familie Bakker woonde
Trijntje Poort, dienstmeid.
- geboren te Zeerijp op 1 november 1879, dochter van Jan Poort en Martje Auwsema
- woonde als weduwe tot 1 december 1941 op Eestumerweg 14 en daarna op Rijksweg 231 (afgebroken in 1957) tot 6 mei 1957, toen verhuisde ze naar Termunten
- begraven op 21 november 1967 in Wittewierum, armenlap M9

Bij dat huwelijk werd een kind gewettigd:

Jan Bakker, geboren te Zeerijp op 18 september 1904
- trouwde, op 7 juli 1927 te Loppersum met Tjake Heeres, geboren te Loppersum.

Van Jan vinden we geen foto's in het album.

Grietje Bakker, geboren te Ten Post op 22 juli 1906
- overleden op 25 januari 1961 te Termunten, 54 jaar oud
- begraven in Wittewierum, armenlap M7

Ook van Grietje geen foto's in het album.

Melle en Martje
Martje Bakker, geboren te Westeremden op 9 december 1908
- trouwde op 29-12-1941 te Groningen met Melle van der Jagt, geboren te Marum, 42 jaar, grondwerker
- overleden 1 augustus 1963 te Groningen, 54 jaar oud

Van Martje 1 foto in het album, zie hiernaast
Berendina Bakker, geboren op 3 maart 1911 te Zeerijp
overleden op 16 maart 1956 te Groningen, 45 jaar
begraven in Wittewierum, armenlap M5

Ook van Berendina geen foto's in het album.

Links Lammechien, rechts Derktje
Derktje Bakker, geboren te Lellens op 7 januari 1914
- overleden op 7 oktober 1966 te Termunten, 52 jaar oud
- begraven in Wittewierum, armenlap M8

Lammechien Bakker, geboren te Lellens op 14 april 1916
- overleden te Ten Post, 2 april 1937 toen ze 20 jaar oud was
- begraven in Wittewierum, armenlap M3

Derktje en Lammechien komen op twee foto's in het album voor. Hier wandelend op het ijs van het Damsterdiep, met Café Radio op de achtergrond.Albertje en Kornelis
Kornelis links


Kornelis (Kees) Bakker, geboren te Ten Boer op 12 november 1919
- overleden 6 februari 2017 te Peize
- trouwde met: Albertje van der Woude, geboren te Overschild op 30 juli 1925, overleden op 6 juli 2010 te Groningen

Kornelis in het midden voor de paal.
Van Kornelis of Kees zijn meer foto's in het album opgenomen.
Als jongeman bij dorpsactiviteiten, als medewerker van Houtzagerij Steenbergen en uit zijn militaire diensttijd.Na zijn crematie werden de bloemen door zijn nabestaanden bij het monument op de armenlap van de begraafplaats Wittewierum gelegd.