Postkantoor

De Post in Ten Post

Krantenknipsel uit 1974:
Het Postdistrict Groningen meldt ons:
Ingaande 1 juni 1974 zal de met mevrouw S. Dijkhuis-Nijhof, Rijksweg 203, Ten Post gesloten overeenkomst betreffende het houden van een postagentschap in genoemd perceel - op haar verzoek - worden beƫindigd.
Voorlopig echter zal tot het tijdstip waarop een nieuw adres is gevonden de ruimte waarin het agentschap thans is gevestigd van de familie Dijkhuis worden gehuurd en zal het agentschap door een PTT-ambtenaar worden bemand.