Hervormde Vrouwenvereniging "Weest eensgezind onder elkaar"

De hervormde vrouwenvereniging “Weest eensgezind onder elkaar” te Ten Post herdacht op 18 september 1981 haar 50-jarig bestaan (bron: Kroniek Dick Kuil).
De vereniging is dus in 1931 opgericht.


Omstreeks 1940 ging de vereniging op stap. Zij bezochten het Noorder Dierenpark te Emmen en daar werd bovenstaande foto gemaakt.

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
01. Mevr. Siementje Bouwman uit Kröddeburen
      Is dit Siementje Jansma (Nijemirdum gem. Gaasterland, 1894 - Groningen, 1966) die in 1923 te
      Bedum trouwde met landbouwer Lucas Klaas Bouwman (Ten Boer, 1896 - Groningen, 1968)?
      Zo ja, waar woonde ze dan in Kröddeburen rond 1940?
02. Mevr. Zuur uit Lellens
      Woonde met haar man Douwe Zuur op boerderij Borgweg 25 tot in 1952.
03. Mevr. Martje Schutter - Bolhuis
      Martje Bolhuis (1889 Lellens), trouwde in 1918 met Jakob Schutter uit Garmerwolde.
      Jakob overleed in 1941. In 1952 verhuisde zij naar Rijksweg 213 en in 1957 naar Johan
      Rengersstraat 17, waar zij woonde tot haar overlijden in 1974.
04. Mevr. v.d. Leest - Kamphuis uit Lellens
      Elizabeth v.d. Leest - Kamphuis woonde op Borgweg 12 en had daar een kruidenierswinkel.
      Zij overleed in 1942. Haar man Berend bleef er wonen tot zijn overlijden in 1951.
05. Mevr. E. van Dijken - Bolhuis uit Hemert
      Jakob van Dijken (arbeider uit Stedum) en Eltje Bolhuis (dienstmeid uit Lellens, 1888) trouwden
      in 1910 en woonden op Hemerterweg 3 tot zij 1956 naar de Stadsweg in Winneweer verhuisden.
      De woning Hemerterweg 3 is afgebrand in 1973. Vermoedelijk was dit een 
      arbeiderswoning bij Boelsemaheerd, Hemerterweg 4, afgebroken in 1964.
06. Mevr. Deinema - de Wilde uit Kröddeburen
      Op Stadsweg 103 woonde tot haar overlijden in 1941 de weduwe H.S. Deinema.
      In 1913 werd geboren Francina, dochter van H.S. Deinema en L. de Wilde, Kröddeburen
07. Mevr. Dinkla - Lenting uit Kröddeburen
      Op Stadsweg 82 woonde Hebe Dinkla die in 1902 trouwde met
      Altje Lenting (Ten Post 1877 - Ten Post 1948)

08. Mevr. van Calker
      Is dit Anje Steenbergen die met haar man Simon van Kalker woonde op Rijksweg 14?

Op de middelste rij (knielend):
09. Mevr. Kuil - Bierma uit Lellens
      Albert Kuil woonde op Borgweg 6, van 1950 tot 1952, en verhuisde toen naar Australië.
      Woonde eerder op G323 (onbekend adres, mogelijk het huis dat tegenover Borgweg 1 stond.)
      Albert Kuil uit Stedum trouwde in 1935 met Siebrig Bierma uit Lellens, toen 22 jaar.
      In 1940 woonden zij in Lellens toen hun dochtertje Helena, 1 maand oud, overleed.
10. Mevr. Landman uit Lellens
      Was de weduwe van Evert Landman en woonde op Borgweg 21.
      In 1951 verhuisde zij naar Ommen.

11. Mevr. Wiltjer
      ?

Op de onderste rij (zittend):
12. Mevr. Tr. Winkels
      Trijntje Wiltjer woonde met haar man, Johannes Winkels op Rijksweg 223.
      Johannes overleed daar in 1958. Trijntje in 1960.
13. Mevr. Woldhuis
      Is dit Stientje van der Linde (Losdorp 1901) die in 1925 te Bierum trouwde met Hendrik
      Woldhuis, smid (Ten Post 1896) en woonden zij op Rijksweg 16?

14. Mevr. J. Bolt
      ?
15. Mevr. Dreise - Dinkla
      Frederika Dinkla was getrouwd met Luitje J Dreise met wie zij woonde op Borgweg 14, Lellens.
      Na het overlijden van Luitje in 1973 verhuisde zij in 1974 naar Tammingastraat 10.

16. Mevr. Oosterhuis - Dinkla
      Gerhardina Dinkla, dochter van 07. Mevr. Dinkla - Lenting, trouwde in 1931 met
      Klaas Oosterhuis, Brandmeester uit Uitwierde
17. Mevr. Koopman uit Kröddeburen
      Zij was getrouwd met Hendrik Koopman en woonde tot 1945 op Stadsweg 58 (de Paddestoel).
      Van 1945 tot 1950 ernaast op Stadsweg 60.