Plattelandsvrouwen

6 november 1987
De afdeling Ten Post van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen herdenkt haar 40-jarig bestaan.
(bron: Kroniek Dick Kuil)