Algemeen

Iets is pas geschiedenis als het tot het verleden behoort. Een mens behoort tot de geschiedenis als hij overleden is. Daarom hier alleen beschrijvingen van overleden mensen die in Ten Post en Omstreken geleefd hebben en van bijzondere betekenis geweest zijn voor het wel en wee van onze omstreken.

Twee personen zijn van zeer bijzondere betekenis geweest voor de ontwikkeling van onze omstreken en de kennis van onze geschiedenis. Twee kroniekschrijvers: Abt Emo en Johan Rengers. Beiden werden gedwongen onze omstreken tijdelijk te verlaten. De een om zijn recht te halen in Rome, de ander verbannen. Beide keerden terug en werden in hun rechten hersteld. Beiden drukten een stempel op de maatschappelijke vernieuwingen die in hun tijd plaatsvonden. Er zat wel vier eeuwen tussen en inmiddels zijn we weer vier eeuwen verder.